Τονολακέρδα Φιλέτο
Συσκευασία:
Κουτί 1,7 κιλά, χαρτκιβώτιο 8 τεμάχια

EN GR