Κολιός
Συσκευασίες:
Κουτί 5 κιλά, χαρτκιβώτιο 4 τεμάχια
Κουτί 1 κιλό, χαρτκιβώτιο 24 τεμάχια
Κουτί 0,5 κιλά, χαρτκιβώτιο 18 τεμάχια

Κολιός Φιλέτο
Συσκευασία:
Κουτί 1,7 κιλά, χαρτκιβώτιο 8 τεμάχια

EN GR