ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΗ Α.Ε.

Διεύθυνση:
Ανδριανουπόλεως Τέρμα,
Τ.Θ. 65, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνα:
(+30) 2531 032570
(+30) 2531 071727
(+30) 2531 028169 ( Fax )

Internet:
e-mail: poseidon@kom.forthnet.gr
EN GR