Προϊοντα - poseidonsa.eu
Αντσούγιες
Συσκευασίες:
Κουτί 5,5 κιλά, χαρτκιβώτιο 4 τεμάχια
Κουτί 1 κιλό, χαρτκιβώτιο 24 τεμάχια
Κουτί 0,5 κιλό, χαρτκιβώτιο 12 τεμάχια

Αντσούγια Φιλέτο
Συσκευασία:
Κουτί 1,7 κιλά, χαρτκιβώτιο 8 τεμάχια


EN GR